Trabaho bilang Metal Worker sa

United Kingdom

Submit your Application

🔧📅 Ikaw ba ay isang Filipino/Pinoy Pipefitter o Plate Fabricator na may hindi bababa sa 6 na buwan ng karanasan sa shipyard, seafaring, shore-to-ship terminal, at/o sea-based offshore platform? Ang aming recruitment para sa mga posisyong ito ay tuluy-tuloy! 

Magsumite ng inyong aplikasyon sa mga link natin sa page na ito, o bisitahin ang aming opisina sa 2nd Floor, GPI Bldg, 55 Bayani Road, Fort Bonifacio, Taguig (Google link: https://goo.gl/maps/GoHMiDHsRd8zUeR5A) para sa walk-in interview. Siguraduhing dalhin ang iyong Valid Passport, patunay ng karanasan sa trabaho/empleyo, at iyong mga sertipiko ng propesyonal na pagsasanay upang mag-qualify.

Paano ba ang proseso?

Sundin ang mga sumusunod na alituntunin upang mas mapalapit ka sa pangarap mong makapagtrabaho sa United Kingdom.

Mag apply online

Pindutin ang application button sa itaas, or sa pinakaibabang parte ng page na ito

Ilagay ang detalye

Punan lahat ng imporasyon na hinihingi sa job form pagpindot sa Apply button

Report sa Office

Pag ikaw ay nakatanggap ng email na ikaw ay qualified, tumungo agad sa aming opisina

Mag Trade Test!

Maghanda ng mabuti para sa testing na magbabago ng buhay mo!

An address must be specified for a map to be embedded
Visit us: Our office is open Monday – Friday 8:30 a.m. – 6:00 p.m.

Gaano katagal ang proseso?

Pag nasunod natin ng maayos ang at naipasa lahat ng test at requirements, kakayanin mong makatawid sa UK sa loob ng apat (4) na buwan!

0-1 month
Nakapasa sa Trade Test!

Ikaw ay makakatanggap ng email tungkol sa result ng iyong testing.

...magfill ng schedule ng iyong TB Test.

1st month
IELTS Exam

Pagpasa mo sa TB Test, ikaw ay i-schedule naman para sa English exam; maaari itong Computer-based or Paper-based.

2nd-3rd month
Security Clearance and Visa

Pag natanggap na natin ang Certificate mo sa IELTS, sisimulan na din natin ang pag proseso ng iyong work permit at Visa para sa UK.

4th month

Deployment to the United Kingdom! 🇬🇧